Przysłowie

Gdzie głupia rada, tam zwada.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem głupi
  • Lista przysłów z wyrazem rada
  • Lista przysłów z wyrazem zwada