Przysłowie

Gdzie siła władarozumu "nie nada".

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem siła
  • Lista przysłów z wyrazem władać
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem nadać