Przysłowie

Głos ludu głosem Boga.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem lud
  • Lista przysłów z wyrazem głos
  • Lista przysłów z wyrazem bóg