Przysłowie

Głowa wielka, a rozumu mało.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Głowa
  • Lista przysłów z wyrazem wielki
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem mało