Przysłowie

Głową muru nie przebije.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem głowa
  • Lista przysłów z wyrazem mur
  • Lista przysłów z wyrazem przebić