Przysłowie

Gość i ryba trzeciego dnia cuchnie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Gość
  • Lista przysłów z wyrazem ryba
  • Lista przysłów z wyrazem trzeci
  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem cuchnąć