Przysłowie

Gość w dom – Bóg w dom.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Gość
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem dom