Przysłowie

Chcesz być bogatym, bądź siedem lat świnią.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem chcieć
  • Lista przysłów z wyrazem bogaty
  • Lista przysłów z wyrazem siedem
  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem świnia