Przysłowie

Gromnicazimy połowica.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Gromnica
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem połowica