Przysłowie

Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Grzmot
  • Lista przysłów z wyrazem kwiecień
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem nowina
  • Lista przysłów z wyrazem szron
  • Lista przysłów z wyrazem roślina
  • Lista przysłów z wyrazem pościnać