Przysłowie

Jaka ziemia, taka góra, jaka matka, taka córa.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem ziemia
  • Lista przysłów z wyrazem góra
  • Lista przysłów z wyrazem matka
  • Lista przysłów z wyrazem córa