Przysłowie

Jak baba zechce, to da i przez dziurkę od klucza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem baba
  • Lista przysłów z wyrazem zechcieć
  • Lista przysłów z wyrazem dziura
  • Lista przysłów z wyrazem klucz