Przysłowie

Jak się matka z córką zgłosi, tak się koniec grudnia nosi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem matka
  • Lista przysłów z wyrazem córka
  • Lista przysłów z wyrazem zgłosić
  • Lista przysłów z wyrazem koniec
  • Lista przysłów z wyrazem grudzień
  • Lista przysłów z wyrazem nosić