Przysłowie

Jak spadać – to z dobrego konia.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem spadać
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem koń