Przysłowie

Jaka marchew, taka nać – taka córka jaka mać, jakie drzewo, taki klin – jaki ojciec, taki syn.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem marchew
  • Lista przysłów z wyrazem nać
  • Lista przysłów z wyrazem córka
  • Lista przysłów z wyrazem mać
  • Lista przysłów z wyrazem drzewo
  • Lista przysłów z wyrazem klin
  • Lista przysłów z wyrazem ojciec
  • Lista przysłów z wyrazem syn