Przysłowie

Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem potrafić
  • Lista przysłów z wyrazem pchać
  • Lista przysłów z wyrazem afisz