Przysłowie

Łaska pańska na pstrym koniu chadza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Łaska
  • Lista przysłów z wyrazem pański
  • Lista przysłów z wyrazem pstry
  • Lista przysłów z wyrazem koń
  • Lista przysłów z wyrazem chadzać