Przysłowie

Łatwiej brać niż dać.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem łatwo
  • Lista przysłów z wyrazem brać
  • Lista przysłów z wyrazem dać