Przysłowie

Łatwiej coś zganić niż zrobić.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem łatwo
  • Lista przysłów z wyrazem zganić
  • Lista przysłów z wyrazem zrobić