Przysłowie

Łatwiej kołek obcinkować niż go później [pogrubasić.

Zobacz też