Przysłowie

Łatwiej komu radzić niż dopomóc.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem łatwo
  • Lista przysłów z wyrazem radzić
  • Lista przysłów z wyrazem dopomóc