Przysłowie

Łatwiej obiecać niż dotrzymać.

Zobacz też