Przysłowie

Łatwiej pałac skrytykować, niż psu budę postawić.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem łatwo
  • Lista przysłów z wyrazem pałac
  • Lista przysłów z wyrazem skrytykować
  • Lista przysłów z wyrazem pies
  • Lista przysłów z wyrazem buda
  • Lista przysłów z wyrazem postawić