Przysłowie

Łatwiej wojnę zacząć niż ją skończyć.

Zobacz też