Przysłowie

Łatwiej z góry jak pod górę.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem łatwo
  • Lista przysłów z wyrazem góra