Przysłowie

Łatwo cudzym szafować.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Łatwo
  • Lista przysłów z wyrazem cudzy
  • Lista przysłów z wyrazem szafować