Przysłowie

Na Alberta sianokosów pełna sterta.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Albert
  • Lista przysłów z wyrazem sianokos
  • Lista przysłów z wyrazem pełny
  • Lista przysłów z wyrazem sterta