Przysłowie

Na Andrzeja mróz, gotuj na zimę wóz, a jak taje, to znów sanie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Andrzej
  • Lista przysłów z wyrazem mróz
  • Lista przysłów z wyrazem gotować
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem wóz
  • Lista przysłów z wyrazem tajać
  • Lista przysłów z wyrazem sanie