Przysłowie

Na bezrybiu i rak ryba.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem bezrybie
  • Lista przysłów z wyrazem rak
  • Lista przysłów z wyrazem ryba