Przysłowie

Na głupiej głowie i włos się nie utrzyma.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem głupi
  • Lista przysłów z wyrazem głowa
  • Lista przysłów z wyrazem włos
  • Lista przysłów z wyrazem utrzymać