Przysłowie

Na Nowy Rok pogoda – będzie w polu uroda, na Nowy Rok pluta – będzie w polu pokuta.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Nowy
  • Lista przysłów z wyrazem Rok
  • Lista przysłów z wyrazem pogoda
  • Lista przysłów z wyrazem pole
  • Lista przysłów z wyrazem uroda
  • Lista przysłów z wyrazem pluta
  • Lista przysłów z wyrazem pokuta