Przysłowie

"Na oko" – to chłop w szpitalu leżał.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem oko
  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem szpital
  • Lista przysłów z wyrazem leżeć