Przysłowie

Na pochyłe drzewo każda koza wlezie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pochyły
  • Lista przysłów z wyrazem drzewo
  • Lista przysłów z wyrazem każdy
  • Lista przysłów z wyrazem koza
  • Lista przysłów z wyrazem wleźć