Przysłowie

Na świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Albin
  • Lista przysłów z wyrazem rzadki
  • Lista przysłów z wyrazem człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem mina
  • Lista przysłów z wyrazem post
  • Lista przysłów z wyrazem zaczynać