Przysłowie

Na świętego Andrzeja kurom w polu nadzieja.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Andrzej
  • Lista przysłów z wyrazem kura
  • Lista przysłów z wyrazem pole
  • Lista przysłów z wyrazem nadzieja