Przysłowie

Na świętego Dygdy, co go nie ma nigdy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Dygda
  • Lista przysłów z wyrazem nigdy