Przysłowie

Na święty Walenty uciekają z domu centy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Walenty
  • Lista przysłów z wyrazem uciekać
  • Lista przysłów z wyrazem dom
  • Lista przysłów z wyrazem cent