Przysłowie

Na stary picy młody ogier sie ćwicy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem stary
  • Lista przysłów z wyrazem pica
  • Lista przysłów z wyrazem młody
  • Lista przysłów z wyrazem ogier
  • Lista przysłów z wyrazem ćwiczyć