Przysłowie

Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem czas
  • Lista przysłów z wyrazem żałować
  • Lista przysłów z wyrazem róża
  • Lista przysłów z wyrazem płonąć
  • Lista przysłów z wyrazem las