Przysłowie

Nie człowiek życie wymyślił, ale takim je zastał.

Zobacz też