Przysłowie

Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe.

Zobacz też