Przysłowie

Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.

Zobacz też