Przysłowie

Nie pomoże mydło, ani malowidło, ani studnia wody, jak nie ma urody.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pomagać
  • Lista przysłów z wyrazem mydło
  • Lista przysłów z wyrazem malowidło
  • Lista przysłów z wyrazem studnia
  • Lista przysłów z wyrazem woda
  • Lista przysłów z wyrazem uroda