Przysłowie

Nie rzucaj słów na wiatr.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem rzucać
  • Lista przysłów z wyrazem słowa
  • Lista przysłów z wyrazem wiatr