Przysłowie

Nie śmiej się, dziadku, z czyjegoś wypadku – dziadek się śmiał i to samo miał.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem śmiać
  • Lista przysłów z wyrazem dziadek
  • Lista przysłów z wyrazem wypadek