Przysłowie

Gdy Trzej Królowie ciepłem darzą, gospodarze o wiośnie gwarzą.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem trzy
  • Lista przysłów z wyrazem król
  • Lista przysłów z wyrazem ciepło
  • Lista przysłów z wyrazem darzyć
  • Lista przysłów z wyrazem gospodarz
  • Lista przysłów z wyrazem wiosna
  • Lista przysłów z wyrazem gwarzyć