Przysłowie

Nie święci garnki lepią.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem garnek
  • Lista przysłów z wyrazem lepić