Przysłowie

Nie warto płakać nad rozlanym mlekiem.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem warto
  • Lista przysłów z wyrazem płakać
  • Lista przysłów z wyrazem rozlany
  • Lista przysłów z wyrazem mleko