Przysłowie

Nie życz złego nikomu, byś tego nie zastał w domu.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem życzyć
  • Lista przysłów z wyrazem zły
  • Lista przysłów z wyrazem nikt
  • Lista przysłów z wyrazem zastać
  • Lista przysłów z wyrazem dom