Przysłowie

Gdy w marcu grzmoty, to w maju śniegi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem marzec
  • Lista przysłów z wyrazem grzmot
  • Lista przysłów z wyrazem maj
  • Lista przysłów z wyrazem śnieg